• TEPROSTROJ.COM bannery nová série majáků 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery lankové a laserové senzory 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery ukosené ovládací boxy 874x245px ver.1.0

Senzory

Senzory jsou nedílnou součástí automatizace každého pracoviště. Slouží nejen jako komponenty bezpečnostních zařízení, ale také ulehčují a urychlují výrobu pomocí samotné detekce stavů jednotlivých procesů pomocí signálů získaných z jednotlivých typů senzorů.

V našem portfoliu naleznete především senzory značky Micro Detectors a SONTEC.

Jednotlivé senzory je možné zařadit do několika hlavních skupin dle funkce a typu generovaného signálu:

Senzory pro měření polohy a vzdálenosti jsou v praxi používány velmi často. Proto máme v nabídce jejich široký výběr. A to senzory lankové, laserové, ultrazvukové, kapacitní, lienární potenciometry, magnetostřikční převodníky, snímače a rotační převodníky, magnetická pravítka, dotyková měřidla, digitální pravítka, hydraulické senzory, převodníky signálu, indukční kontaktní a bezkontaktní senzory a senzory vířivých proudů. Pokud potřebujete naměřené hodnoty zobrazit na displeji, máme k dispozici displejové zobrazení, které to umožňuje.

Indukční senzory fungují na principu indukce střídavého proudu přiblížením feromagnetického materiálu ke snímací části senzoru. V sortimentu firmy Teprostroj jsou k dostání indukční snímače s metrickými závity M4, M5, M8, M9, M12, M18, M30, s průměrem 3 mm, 4 mm a 6,5 mm a několik typů s obdélníkovým průřezem. Pracovní snímací vzdálenost se u jednotlivých typů liší i dle způsobu montáže se stíněním, nebo bez stínění od necelého milimetru až po několik centimetrů.

Kapacitní senzory snímají kapacitní změnu v těsné blízkosti senzoru. Na výběr máte mezi kapacitními senzory s metrickými závity M12, M18, M30, s průměrem 20 mm a několik typů s obdélníkovým průřezem.

Ultrazvukové senzory se skládají z vysílací a přijímací části signálu. Vysílací i přijímací část nemusejí být oddělené a samostatné jednotky, ale můžou být součástí jednoho zařízení. Princip senzoru je jednoduchý. Přerušením generovaného ultrazvukového paprsku senzor detekuje vniknutí cizího předmětu. Dle principu použití nám buď stačí samotná informace, že sledovaný prostor byl narušen. Anebo podle rychlosti vrácení přerušeného signálu do přijímací části se dá zjistit a změřit vzdálenost tělesa od senzoru. Snímaná vzdálenost se liší dle použitého modelu ultrazvukového senzoru od téměř nuly až po několik metrů.

Optické senzory fungují na principu vysílaní a přijímaní optického signálu odraženého generovaného signálu. U optických senzorů se často používá červené, zelené a modré světlo. Nejčastěji je to však barva světelného louče z infračerveného spektra pro lidské oko neviditelná. U všech optických senzorů je samozřejmostí CE certifikace od výrobce. Snímače můžou být vyrobené z kovů, plastů, akrylu nebo z jejich kombinací.

Prostorové senzory slouží pro kontrolu prostoru kolem snímače až do maximální vzdálenosti 6 m. Průměr minimálního rozpoznatelného objektu je nejméně 1 mm. Výstupem senzoru je buď kabel, koncovka s metrickým závitem M12 nebo konektor od výrobce MOLEX.

Optické senzory se zesilovačem se zesilovačem jsou upravenou a posílenou verzí samotných optických senzorů. Zabudovaný zesilovač zvyšuje sílu vysílaného paprsku a tím prodlužuje snímací vzdálenost senzoru. Snímač se zesilovačem může mít dosah až 75 m.

Zesilovače pro optické vlákno slouží pro zlepšení kvality signálu vedeného po optickém vlákně. Optické vlákno se používá pro velmi rychlé přesouvání informace vně plastového nebo i skleněného vlákna. Firma Teprostroj Vám nabízí zesilovače pro optické vlákno z řad SSF, FS1, FX, F1 a FY. Snímací vzdálenost jednotlivých typů je vždy závislá od použitého optického vlákna.

Vidlicové senzory kombinují vysílač a přijímač v jednom pouzdře. Používají se zejména v balící technice (snímání tloušťky fólie, detekce etiket) nebo pro detekci tloušťky brusných kotoučů. Tyto senzory jsou k dispozici v několika tvarech a velikostech, což je předurčuje pro široký záběr použití.

Speciální senzory jsou skupinou senzorů, které jsou určeny pro specifické aplikace. Jako například vibrační senzory, které umožňují sledování vibrací a otřesů stroje, detekci abnormálních a neočekávaných situací. Vibrační senzory mohou být instalovány na vozidle, vysokozdvižném vozíku, výtahu a strojích a zařízeních. Dokáže detekovat náklon vozidla a pomáhá odhalovat nebezpečné sklony. Velmi specifický je senzor pro myčky aut Micro Detectors řady FL.

Teplotní senzory jsou nejčastěji používanými senzory v oblasti průmyslové výroby. Teplota je považována za jednu ze základních měřených veličin v oblasti průmyslu. Na její hodnotě obvykle záleží řada výrobních procesů a regulací, ať již přímo nebo nepřímo. V naší nabídce naleznete velký výběr teplotních senzorů značky SONTEC. A to v různém provedení a měřících rozsazích.

Senzory pro měření hladiny kontrolují úroveň hladiny kapalin nebo sypkých materiálů v nádržích, silech nebo kontejnerech. Hladinovými senzory jsou také zabezpečovány kritické procesní stavy, jako je vyprazďnování hydraulických tanků nebo nežadoucí přeplnění nádrží. Z hlediska fyzikálního principu jsou senzory pro měření hladiny rozděleny na vodivostní a kapacitní senzory pro měření hladiny.

Senzory pro měření vodivosti se používají v různých aplikacích, a to především v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu a vodohospodářství. V nabídce máme dvě řady senzorů značky SONTEC pro měření vodivosti, a to řady CPS-7 a ICS-8.

Enkodéry jsou převodníky, které převádějí rotační pohyb na řadu elektrických impulsů. Výstupní signal následně může být zpracováván pomocí řídících systémů (CNC, PLC apod.). Hlavními aplikacemi těchto enkodérů jsou stroje, roboty, zpětné vazby motoru a řídících zařízení. V enkodérech značky Micro Detectors je převod rotačního pohybu na elektrické impulsy založen na principu fotoelektrického skenování, kdy se při rotaci hřídele enkodéru střídají průhledná a neprůhledná okénka na rotujícím disku. Jako optický zdroj je použito IR světlo.

Samozřejmostí všech dodávaných senzorů pro průmyslovou výrobu je evropská CE certifikace. Kompletní produktové řady jednotlivých tipů snímačů naleznete u společnosti Teprostroj.

 

 

 

 

Kontaktní formulář