• TEPROSTROJ.COM bannery nová série majáků 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery lankové a laserové senzory 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery ukosené ovládací boxy 874x245px ver.1.0

Produkty

SKORPION systém chyceného klíče

SKORPION blokování s chyceným klíčem, tlakově litým tělem a leštěným povrchem

TLAKOVĚ LITÉ TĚLO S LEŠTĚNÝM POVRCHEM

Navrženo a vyrobeno ve Spojeném království, SKORPION – systém blokování s chyceným klíčem poskytuje robustní mechanickou kódovanou ochranu a blokování pro nebezpečné stroje a aplikace.

Systém pracuje na principu uvolnění odolných kódovaných mechanických klíčů v předem stanoveném pořadí, aby bylo zajištěno vypnutí stroje před jakýmkoliv zásahem obsluhy v nebezpečném prostoru.

Jakmile je stroj odpojen (pomocí otočení prvního klíče v systému), použije se klíč vyjmutý z odpojovače pro uvolnění dalších chycených klíčů, aby byl umožněn přístup do chráněných prostor.

Následujícího uvolnění prvního klíče (odpojovač) je dosaženo bez nutnosti drahé a časově náročné elektroinstalace, což činí tento systém vhodný pro použití v drsných podmínkách a aplikacích.

PRINCIP:

Ochranný systém chyceného klíče je závislý na přenosu kódovaných klíčů mezi odpojovačem elektřiny (nebo ovládacím spínačem) a blokovacím mechanismem, který je připevněn na kryt nebo dvířka.

Hlavním a základním rysem systému je to, že vyjímatelný klíč je chycen jak v bezpečnostním zámku, tak v odpojovači elektřiny.

Blokování krytu je nastaveno tak, aby chycený klíč mohl být vyjmut pouze tehdy, je-li kryt zavřený a uzamčený, což zabraňuje tomu, aby byl klíč předčasně vrácen do odpojovače (nebo ovládacího spínače).

Jakmile je kryt zavřený a uzamčený, může být klíč přemístěn z krytu do odpojovače (nebo ovládacího spínače).

Uzamčení klíčů ve spínači zabraňuje jejich vyjmutí, pokud je odpojovač v pozici „ON“.

Pro bližší informace si můžete stáhnout brožuru ze stránek produktu.

 

M-TD-11       ISB2
M-TD-11       ISB2
         
         
         
ISB1       ISP
ISB1       ISP
         
         
         
M-TS-CB-EX       M-HS-C
M-TS-CB-EX       M-HS-C
         
         
         
M-HS       M-KE
M-HS       M-KE
         
         
         
M-TS-CB       M-BD-11
M-TS-CB       M-BD-11
         
         
         
M-BS       M-TS
M-BS       M-TS
         
         
         
Kontaktní formulář