• TEPROSTROJ.COM bannery nová série majáků 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery lankové a laserové senzory 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery ukosené ovládací boxy 874x245px ver.1.0

Produkty

Mikrospínače

TS nerezový jazýčkový blokovací spínač

TS jazýčkové blokování s jedním klíčem funguje tak, že pokud je klíč uzamčen, koncovka může být vyjmuta a je v otevřené poloze.

Jakmile je koncovka znovu vložena do blokování, uzamčený klíč může být vyjmut.

Jakmile je klíč v odpojovači nebo v systému s výměnnými klíči, může být stroj uveden do provozu.

Koncovka může být vyjmuta a kryt otevřen pouze tehdy, je-li klíč vložen do TS a pootočen.

Díky nerezovému tělu s leštěným povrchem je TS vhodný pro běžný oplach, desinfekci i chemický oplach s vysokým tlakem a teplotou.

 

 Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):

 

 

BS nerezový závorový blokovací spínač s jedním klíčem

BS závorové blokování funguje tak, že pokud je klíč volný, závora je vytažena a je v uzamčené poloze.

Volný klíč je poté umístěn do odpojovače nebo systému s výměnnými klíči, pokud je součástí sestavy.

Jakmile je klíč v odpojovači nebo v systému s výměnnými klíči, může být stroj uveden do provozu.

Závora může být zatažena pouze tehdy, je-li klíč vložen do BS – v tomto okamžiku se závora odemkne.

Zatímco se závora zatáhne, klíč se uzamkne. Klíč může být přemístěn zpět do odpojovače nebo systému s výměnnými klíči pouze tehdy, je-li závora vytažena pootočením klíče.

Díky nerezovému tělu s leštěným povrchem je BS vhodný pro běžný oplach, desinfekci i chemický oplach s vysokým tlakem a teplotou.

Prosím všimněte si, že BS není vhodný pro zabezpečení přístupu pod krytování.

 

 Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):

 

 

TS-CB-EX výbuchu odolný blokovací spínač s odpojovačem

VÝBUCHU ODOLNÉ blokování s jedním jazýčkem je k dispozici s 2NC 2NO nebo 1NC 1NO kontaktním blokem.

 

 Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):

 

 

BD-11 nerezový závorový blokovací spínač se dvěma klíči

BD-11 závorové blokování se dvěma klíči a nerezovým tělem s leštěným povrchem funguje následovně: je-li první klíč chycen, závora je vytažena a je v uzamčené poloze. Ve druhém zámku není žádný klíč.

Druhý, volný klíč je umístěn v odpojovači nebo v systému s výměnnými klíči, pokud je součástí sestavy.

Jakmile je klíč v odpojovači nebo v systému s výměnnými klíči, může být stroj uveden do provozu.

Pouze tehdy, je-li druhý klíč vložen do BD-11 a první chycený klíč pootočen, může být závora zatažena.

Tato operace uzamkne druhý klíč při uvolnění prvého a závora je zatažena. Užitečné to může být v situaci, kdy je vyžadována údržba a povolaný pracovník si může vzít uvolněný klíč k sobě. Závora je vytažena pouze tehdy, je-li první klíč navrácen do BD-11 a druhý klíč se uvolní. Ten pak může být vložen zpět do odpojovače nebo systému s výměnnými klíči.

Díky nerezovému tělu s leštěným povrchem je BD-11 vhodný pro běžný oplach, desinfekci i chemický oplach s vysokým tlakem a teplotou.

Prosím všimněte si, že BD-11 není vhodný pro zabezpečení přístupu pod krytování.

 

 Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):

 

 

TS-CB nerezový blokovací spínač s odpojovačem

Blokování s jedním jazýčkem k dispozici s 2NC 2NO nebo 3NC 1NO kontaktním blokem.

 

 Technická dokumentace ke stažení (v angličtině):

 

 

Kontaktní formulář