• TEPROSTROJ.COM bannery nová série majáků 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery lankové a laserové senzory 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery ukosené ovládací boxy 874x245px ver.1.0

Produkty

Bezpečnostní světelné závory obecně

Bezpečnostní světelné závoryBezpečnostní světelné závory jsou charakteristické svou žlutou barvou, která označuje bezpečnostní prvky. 

Infračervené paprsky světelných závor vytvářejí dvojrozměrné ochranné pole, které je obzvláště vhodné pro použití v oblastech průmyslové výroby, kde se pracovníci pohybují v blízkosti strojů, které jim můžou způsobit zranění, jako jsou lisy, robotické linky a mnoho dalších.

Bezpečnostní světelné závory jsou používány k ochraně obsluhy, která má přístup do nebezpečných zón strojů a zařízení. Světelné závory mohou být použity také v případě, kdy je potřeba zabezpečit správný průběh výrobního procesu nebo počítání kusů výrobků.

Narušení prostoru chráněného bariérou infračervených paprsků ze světelných závor vede k přerušení jednotlivých prvků systému prostřednictvím bezpečnostního relé, to může způsobit zastavení provozu stroje, spustit aktustické a světelné výstražné systémy a zcela tak eliminovat vzniklé nebezpečí.

Integrovaný bezpečnostní systém světelných závor řídí mikroprocesorová technologie, která poskytuje kompletní diagnostiku nebezpečných situací a podrobnou analýzu problému. Tento systém je díky své flexibilitě a pokročilým vlastnostem jedním z nejmodernějších systémů na trhu.

Bezpečnostní světelné závory se skládají ze dvou částí: Vysílač a přijímač s jedním nebo více infračervených paprsků, které jsou mezi sebou synchroznizovány a vytvářejí neviditelnou bariéru. Vysílač vysílá do jednotky přijímače světelný paprsek.

Vysílač

Vysílač má po své délce řadu vysílacích prvků, ze kterých vycházejí infračervené paprsky. Vzdálenost mezi jednotlivými vysílacími prvky je dána rozlišením světelné závory. Vysílač obsahuje mikroprocesor, který provádí veškeré funkce monitorování a řízení světelné závory.

vysílač bezpečnostní světelné závory

Přijímač

Přijímač je "chytrým" prvkem, který přijímá vysílané světelné paprsky vysílačem. Přijímač má po své délce řadu fotocitlivých prvků, které jsou mezi sebou rozestoupeny ve stejných vzdálenostech jako vysílací prvky vysílače. Všechny operace jsou řízeny CPU jednotkou přijímače. Přijímač a vysílač mezi sebou komunikují prostřednictvím světelných paprsků.

Světelný LED indikátor poskytuje informace o stavu světelné bariéry a vyrovnání. Kromě přerušení paprsku přijímač blokuje sebemenší anomálii přijímače.

Před každým cyklickým snímáním přijímač kontroluje, zda jsou okolní podmínky příznivé správnému fungování fotocitlivých prvků.

přijímač bezpečnostní světelné závory

 

 

Kontaktní formulář