• TEPROSTROJ.COM bannery nová série majáků 874x245px ver.1.0
 • TEPROSTROJ.COM bannery lankové a laserové senzory 874x245px ver.1.0
 • TEPROSTROJ.COM bannery ukosené ovládací boxy 874x245px ver.1.0

Produkty

Bezpečnostní světelná mříž pro vrata LIGI-1

 

Bezpečnostní světelná mříž pro vrata LIGI-1

 

Charakteristika:

 Bezpečnostní světelná mříž dle normy EN 12453 a EN 12978

 • Aktivní chráněná výška až 2520 mm
 • Rozteč paprsků dle normy
 • Rozeznání oje přívěsných vozíků
 • Možnost zástavky v rovině křídla vrat
 • Funkce částečného otevření vrat
 • Elektrická synchronizace
 • Malé rozměry
 • Plně zalito
 • Krytí IP67
 • Odolnost proti vibracím

Volba výstupu:

 • Kompatibilní s optickými čidly pro optickou lištu
 • Polovodičové výstupy s testovacím vstupem

 

Popis funkce:

ligi-1

Bezpečnostní světelná mříž LIGI-1 byla vyvinuta výhradně pro ochranu proti sevření vraty a vyhovuje všem současným bezpečnostním normám. Díky malým rozměrům lze zařízení montovat přímo do prostoru pohybu vratového křídla. Kompletní zalití celé elektroniky speciální hmotou umožňuje vysokou odolnost zařízení proti vibracím a nabízí vysoké krytí IP67. Plné zalití elektroniky zabraňuje také vzniku kondenzátu jako u běžně nabízených světelných mříží.

Jako specialisté na senzory pro vratařský průmysl, jsme při vývoji této bezpečnostní světelné mříže uplatnili naše dlouholeté zkušenosti. LIGI-1 nabízí více variant výstupu. Varianta s výstupem kompatibilním se senzory pro optickou lištu nabízí jednoduché řešení zapojení se všemi běžně dodávanými pohony na trhu bez jakéhokoliv dalšího vyhodnocení.

 

Polovodičový výstup s testovacím vstupem je další nabízenou variantou. Kromě toho lze LIGI-1 využít i pro částečné otevření vrat, když je potřeba šetřit energií, či ochrannou atmosférou uvnitř objektu, přičmž prostor pod vratovým křídlem zůstává plně chráněn.

 

Technické údaje
Bezpečnostní parametry BWS typ 2 podle IEC 61496-2
MTTFD > 100 roků; DCAVG > 99 % Kategorie 2; PL d
(PFH = 7,33.10-9 1/h) podle EN 61508-2;
Kategorie 2 pro LIGI-xx-Nxx, LIGI-xx-Pxx a LIGI-xx-Rxx pouze s
vhodným externím řízením pro testování
Šířky vrat 1,6...10 m
Jmenovité napětí 24 V DC -58 % +25 % (10...30 V DC)
Proudový příkon Vysílač: cca 30 mA (24 V DC)
Přijímač: cca 20 mA (24 V DC)
Příkon cca 1,2 W
Výška ochranného pole max. 2520 mm
Počet kanálů max. 57
Druh světla infračervené modulované
Druh připojení: Spínání na světlo, tzn. při volném ochranném poli platí:
Výstup OSE = střídavý signál (cca 950 Hz)
Výstup PNP = úroveň High
Výstup NPN = úroveň Low
Polovodičové relé = nízkoodporové
Otevírací úhel cca ±5°
Detekční schopnost 0...500 mm, detekovaný objekt ≥ 50 mm
500...2520 mm, detekovaný objekt ≥ rozteč paprsků +5 mm
Funkce vrat max. rychlosti vrat:
(Varianta A; dělicí lišta min. 100 mm) když jsou rychlosti vrat max. 1,1 m/s
(Varianta A; dělicí lišta min. 125 mm) když jsou rychlosti vrat max. 1,3 m/s
(Varianta C; dělicí lišta min. 370 mm) když jsou rychlosti vrat max. 1,3 m/s
Výstup OSE cca 950 Hz, střídavý signál, 4 V 20 mA, zkratuvzdorný, odolný proti
přepólování, max. 100 nF, svodový proud max. 30 μA, integrovaný
pull-down odpor 220 Ω
Výstup PNP 100 mA, zkratuvzdorný, odolný proti přepólování, max. 220 nF,
svodový proud max. 350 μA, pull-down odpor 10 kΩ...4 k7
(doporučený rozsah hodnot) musí být k dispozici
Výstup NPN 100 mA, zkratuvzdorný, odolný proti přepólování, max. 220 nF,
svodový proud max. 150 μA, pull-up 10 kΩ...4 k7 (doporučený rozsah
hodnot) musí být k dispozici
Výstup 100 mA, zkratuvzdorný, max. 220 nF, max. 30 V DC, max. 21 V AC,
polovodičové relé R na < 35 Ω, svodový proud < 100 μA
Odolnost proti okolním zdrojům světla ≥ 100 klux
Materiál pouzdra hliníkový profi l zalitý epoxidovou pryskyřicí 2K
Připojení pig-tail konektor M8 4pólový, L = 130 mm
Stupeň krytí IP67 podle EN 60529
Provozní teplota -20...+60 °C
Skladovací teplota -30...+70 °C
Vlhkost vzduchu max. 95 %
Hmotnost cca 1860 g
Rozměry 2640 x 16 x 16 mm (L x B x H)
(délka platí pro výšku ochranného pole max.
2520 mm)

 

Přehled standardně dodávaných variant bezpečnostních světelných mříží LIGI-1

Bezpečnostní světelná mříž A (vysoké rozlišení) s výstupem OSE a speciální funkcí (programovatelná funkce brány)

Kód pro objednání Výška ochranného pole (mm) Počet paprsků Délka světelné mříže (mm) 
 A C
318719 2205 49   2325
318722 2250 50   2370
318725 2295 51   2415
318728 2340 52   2460
318731 2385 53   2505
318734 2430 54   2550
318737 2475 55   2595
318740 2520 56   2640

 

Bezpečnostní světelná mříž C s výstupem OSE a speciální funkcí (programovatelná funkce brány)

Kód pro objednání Výška ochranného pole (mm) Počet paprsků Délka světelné mříže (mm) 
 A C
318762 1800   19 1920
318765 1890   20 2010
318768 1980   20 2100
318771 2070   21 2190
318774 2160   21 2280
318777 2250   22 2370
318780 2340   22 2460
318783 2430   23 2550
318786 2520   23 2640

 

Tyto varianty se dodávají také s výstupem NPN a PNP. Bezpečnostní mříž je možné na poptávku dodat v jakékoliv délce.

 

Technická podpora

Stáhněte si PDF (v češtině) s techn. nákresy a dalšími informacemi.

 

 

Kontaktní formulář