• TEPROSTROJ.COM bannery nová série majáků 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery lankové a laserové senzory 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery ukosené ovládací boxy 874x245px ver.1.0

Produkty

Bezpečnostní bezdrátový přenos

Bezpečnostní bezdrátový přenos

 

1. OBECNÝ POPIS

  • Dvoukanálový bezdrátový komunikační systém pro optické, odporové nebo mechanické bezpečnostní senzory. Druhý kanál je speciálně navržen pro zapojení naší řídicí jednotky k ovládání dveří pro pěší (verze 3.0).

1.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

  • Reakční doba < 60ms (podle zprávy o zkouškách TÜV AV86368T, osvědčení č. M6A 14 12 90800 001)
  • Před každým použitím v provozu je nutné provést zkoušku relé, aby se vyhovělo požadavkům normy EN13849-1 Cat2 PL-C.
  • Přístroj využívá napájení s ochranou SELV/PELV

2. ZAPOJENÍ SVORKOVNICE VYSÍLAČE A PŘIJÍMAČE

 

ZAPOJENÍ SVORKOVNICE VYSÍLAČE A PŘIJÍMAČE

 

3. VYSÍLAČ – STANDARDNÍ KONFIGURACE PRO OPTICKÝ BEZPEČNOSTNÍ SENZOR

 

VYSÍLAČ STANDARDNÍ KONFIGURACE PRO OPTICKÝ BEZPEČNOSTNÍ SENZOR

 

4. NASTAVENÍ KLIDOVÉHO REŽIMU ENERGETICKY ÚSPORNÉHO OPTICKÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SENZORU

 

POZOR!!

Při použití optického bezpečnostního senzoru doporučujeme nastavit pro optimální spotřebu energie klidový režim. Pokud klidový režim nepoužijete, životnost baterie se sníží na 6 měsíců. Pro správné použití systému nejprve nastavte požadované volby vysílače a přijímače a poté uložte kód do paměti.

 

NASTAVENÍ KLIDOVÉHO REŽIMU ENERGETICKY ÚSPORNÉHO OPTICKÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SENZORU

 

4.3 KLIDOVÝ REŽIM OPTICKÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SENZORU Z VYSÍLAČE

 

KLIDOVÝ REŽIM OPTICKÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SENZORU Z VYSÍLAČE

 

5. ZAPOJENÍ VÝSTUPŮ PŘIJÍMAČE

 

ZAPOJENÍ VÝSTUPŮ PŘIJÍMAČE

 

6. LED INDIKÁTOR PŘIJÍMAČE

 

LED INDIKÁTOR PŘIJÍMAČE

 

7. MONTÁŽ

 

MONTÁŽ

 

8. UVEDENÍ DO PROVOZU

 

UVEDENÍ DO PROVOZU

*V sadách je vysílač i přijímač již spárován

 

4.1 KLIDOVÝ REŽIM Z PŘIJÍMAČE: ŘÍDICÍ JEDNOTKA S AUTOTESTEM VÝSTUPU NO/NC

 

KLIDOVÝ REŽIM Z PŘIJÍMAČE

U TESTOVACÍHO výstupu řídicí jednotky je nutné naprogramovat dobu napájení optického bezpečnostního senzoru (stejnou nebo delší než doba pohybu dveří) (viz bod 4.1.1).

 

4.1 KLIDOVÝ REŽIM Z PŘIJÍMAČE: ŘÍDICÍ JEDNOTKA S AUTOTESTEM VÝSTUPU NO/NC

 

KLIDOVÝ REŽIM Z PŘIJÍMAČE ŘÍDICÍ JEDNOTKA S AUTOTESTEM VÝSTUPU

* Zvolte dobu napájení optického bezpečnostního senzoru. (Stejnou nebo delší než doba používání dveří).

 

4.2 KLIDOVÝ REŽIM OPTICKÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SENZORU Z PŘIJÍMAČE (POUŽIJTE NASTAVENÍ KONTAKTU NO nebo NC)

 

KLIDOVÝ REŽIM OPTICKÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SENZORU Z VYSÍLAČE

 

9. NAPROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU

 

NAPROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU

 

SIGNÁL PŘI ZAPLNĚNÍ PAMĚTI
Několik pípnutí během 10 vteřin při pokusu o uložení nového vysílače do paměti.
Systém může mít pro jeden kanál uloženo 7 vysílačů.

SIGNÁL PŘI TÉMĚŘ VYBITÉ BATERII
4 pípnutí při každém přijetí zprávy z naprogramovaného vysílače. Současně se aktivuje výstražná LED dioda i zvuková signalizace.

 

10. JINÁ NASTAVENÍ

10.1 VYSÍLAČ

 

JINÁ NASTAVENÍ VYSÍLAČ

 

10.2 Vstup 2 POSTUP NAPROGRAMOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉHO OPTICKÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SENZORU NEBO ODPOROVÉHO SENZORU

 

Vstup 2 POSTUP NAPROGRAMOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉHO OPTICKÉHO

 

Výchozí nastavení optického senzoru. Na změnu stavu optického bezpečnostního senzoru máte 5 vteřin po vložení baterií. Chcete-li stav změnit opakovaně, vyjměte baterie a znovu je vložte.

 

10.3 NASTAVENÍ MECHANICKÝCH NEBO ODPOROVÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SENZORŮ (PŘIJÍMAČ)

 

NASTAVENÍ MECHANICKÝCH NEBO ODPOROVÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SENZORŮ PŘIJÍMAČ

 

11. MOŽNOSTI NASTAVENÍ SPÍNAČŮ PŘIJÍMAČE

 

MOŽNOSTI NASTAVENÍ SPÍNAČŮ PŘIJÍMAČE

UPOZORNĚNÍ:
* Výchozí nastavení
**U možnosti 4 ZAPNUTO je nutné naprogramovat dobu napájení optického bezpečnostního senzoru (stejná nebo delší než doba provozu dveří) dle bodu 4.1.1.
***Nastavení přijímače a vysílače musí být totožné.

 

12. MOŽNOSTI NASTAVENÍ SPÍNAČŮ VYSÍLAČE

 

MOŽNOSTI NASTAVENÍ SPÍNAČŮ VYSÍLAČE

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY
Napájecí napětí přijímače 12/24 AC/DC
Napájení vysílače 2x AA lithiová baterie 3.6V
Životnost baterií Optický senzor: 2 roky (v klidovém režimu)
Odporový senzor: > 8 let
Vstupy vysílače Volitelné dvoupolohovým spínačem
a programováním
1 odporový / kontaktní /optický senzor
1 odporový / kontaktní
Druh vstupu zpožďovače vysílače Kontaktní, bez napájení
Paměť přijímače 7 vysílačů na jeden kanál
Výstup přijímače 2 relé, mikrorozpojovací 1B nebo kontaktní, bez napájení
Testovací vstupy přijímače 2
Druh - 12/24V AC/DC , kontaktní,
otevřený sběr
Spotřeba energie přijímačem 0,5 W - 12 V / 1,2 W - 24 V
Brinellova zk. tvrdosti (IEC 695-10-2) PCB (125ºC) OBAL (75ºC)
Stupeň znečištění 2
Krytí (IEC 60529) IP55
Frekvence kanálů 868,95MHz a 869,85MHz
Dosah 100m
Provozní teplota -20 ºC až +55 ºC
Software Třída A
Jmenovité přechodové přepětí 330V
Spotřeba energie vysílačem Přenosy 17mA / klidový stav 16uA
Maximální kroutící moment 0,4 Ncm
Norma bezpečnosti strojních zařízení 13849-2008 PL-C kategorie 2, u TESTU
Reakční doba 60 ms (dle zkušební zprávy TÜV AV86368T
osvědčení č. M6A 14 12 90800 001)

 

 

Ke stažení

 

 

Kontaktní formulář