• TEPROSTROJ.COM bannery nová série majáků 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery lankové a laserové senzory 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery ukosené ovládací boxy 874x245px ver.1.0

Produkty

Bezpečnostní předpisy a normy

Modulární hrazení bylo vyvinuto podle kritérií uvedených v následujících normách:

UNI EN 14120 Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné prvky – Obecné požadavky na navrhování a výrobu pevných i pohyblivých ochranných prvků
   
UNI EN ISO 12100-1 Bezpečnost strojních zařízení – Obecné zásady jejich navrhování – Posouzení a omezení rizik
   
UNI EN 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní prvky kontrolních systémů - Část 1: Obecné zásady jejich navrhování
   
CEI EN 60204-1 Bezpečnost strojních zařízení – Elektroinstalace strojních zařízení - Část 1: Obecné požadavky
   
UNI EN ISO 13857 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti chránící horní I dolní končetiny před kontaktem s nebezpečnou zónou
   
UNI EN 349 Bezpečnost strojních zařízení – Minimální mezery bránící poškození částí lidského těla
   
DIRECTIVE 2006/42/CE Směrnice o strojních zařízeních
   
UNI EN 14119 Bezpečnost strojních zařízení – Zámkové mechanismy ochranných prvků – Zásady jejich navrhování a výběru

 

Referenční tabulka pro dolní končetiny

Omezení volného pohybu pod ochrannou konstrukcí

 

Omezení volného pohybu pod ochrannou konstrukcí

Nepravidelné otvory a přístup zezdola: Obdélníkový otvor >180mm a čtvercový nebo kruhový otvor >240mm umožňuje průchod celého těla.

Jsou použity následující symboly:

a.    referenční rovina
b.    kyčelní kloub
c.    ochranná konstrukce

 

Referenční tabulka pro dolní končetiny

 

Referenční tabulka pro horní končetiny

Omezení volného pohybu nad ochrannou konstrukcí

 

Zvednutí ruky

  • Pokud v nebezpečné zóně hrozí nízké riziko, její výška by měla být 2 500 mm nebo všší.
  • Pokud v nebezpečné zóně hrozí vysoké riziko, její výška by měla být 2 700 mm nebo vyšší.
Omezení volného pohybu nad ochrannou konstrukcí
 

Sáhnutí za ochrannou konstrukci

  1. výška nebezpečné zóny
  2. výška ochranné konstrukce
  3. vodorovná bezpečná vzdálenost od nebezpečné zóny
Omezení volného pohybu nad ochrannou konstrukcí

 

V následující tabulce (odpovídající vysokému riziku) nejsou uvedeny ochranné konstrukce nižší než 1000 mm, jelikož dostatečně neomezují volný pohyb těla.

Ochranné prvky nižší než 1400 mm by se neměly používat bez dalších bezpečnostních opatření.

Sníží-li se riziko, lze použít ochranné prvky o výšce 1000 mm nebo vyšší.

Bezpečná vzdálenost, která je v následující tabulce vyjádřena pomlčkou, má minimální hodnotu 200 mm, při použití mříže 32x67 s dráty ø3 nebo mříže 40x40 s dráty ø3 - ø4.

 

Referenční tabulka pro horní končetiny

 

 

Kontaktní formulář